• Langtransporterte tilførsler av næringssalter til Ytre Oslofjord 1996-2006 

   Aure, Jan; Danielssen, Didrik S.; Magnusson, Jan (Fisken og havet;4-2010, Research report, 2010-10-22)
   The mean winter/spring contributions of nitrate and phosphate from the German Bight to the coastal water (5 - 30 m) outside the Oslofjord during the period 1996-2006 were estimated to respectively 70 % and 40 %. In the ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 1998 [Fagrådsrapport nr. 71] 

   Magnusson, Jan; Johnsen, Torbjørn Martin; Beyer, Fredrik; Gjøsæter, Jakob; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4058, Research report, 1999-06-01)
   Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1998 var omtrent like bra som i 1996/1997, som var meget bra år sammenlignet med 1994 og 1995, hvor overløp og flom (1995) preget forholdene. Den milde vinteren var lite ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 1999 [Fagrådsrapport nr. 77] 

   Magnusson, Jan; Johnsen, Torbjørn Martin; Gjøsæter, Jakob; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4246, Research report, 2000-06-01)
   Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1999 var noe dårligere enn i 1998, men klart bedre enn i 1994/95, hvor den var påvirket av ekstra store overløp og storflom. Juni 1999 var relativt kald og nedbørrik. Intensive ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2000 [Fagrådsrapport nr. 85] 

   Magnusson, Jan; Berge, Jon Arthur; Bjerkeng, Birger; Bokn, Tor; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Schram, Thomas A.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4387, Research report, 2001-06-01)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i fjordens vannmasser i år 2000. Fjordens dypvannsfornyelse og oksygenforhold beskrives og overflatevannets kvalitet sommeren 2000 blir bedømt ut fra siktedyp, ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2001 [Fagrådsrapport nr. 88] 

   Magnusson, Jan; Berge, Jon Arthur; Amundsen, Rita; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4584, Research report, 2002-10-16)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i Oslofjorden i år 2001. Dypvannsfornyelsen var meget god den kalde vinteren 2001 og dette fikk positive følger for fjordens oksygenforhold og dyreliv. Det ble ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2002 [Fagrådsrapport nr. 91] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Bokn, Tor; Berge, Jon Arthur; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4693, Research report, 2003-06-11)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i Oslofjorden hovedsakelig i 2002. Dypvannfornyelsen var beskjeden den milde vinteren 2001/2002. Dette medførte dårlige oksygenforhold sensommeren og tidlig høst, ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2003 [Fagrådsrapport nr. 95] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Bjerkeng, Birger; Gjøsæter, Jakob; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein (NIVA-rapport;OR-4845, Research report, 2004-05-05)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2003. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2004 [Fagrådsrapport nr. 97] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Bjerkeng, Birger; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;OR-5024, Research report, 2005-05-30)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2004. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2005 [Fagrådsrapport nr. 99] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Bjerkeng, Birger; Gjøsæter, Jakob; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Ruus, Anders; Schøyen, Merete; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5242, Research report, 2006-07-15)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2005. Dypvannsfornyelsen var god i hele fjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden begynnelsen av 1980-tallet, mens det ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2006 [Fagrådsrapport nr. 100] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Bjerknes, Erik; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Schøyen, Merete; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5441, Research report, 2007-05-28)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2006. Dypvannsfornyelsen var god i hele indre Oslofjord og oksygenforholdene var bra, untatt i Bærumsbassenget. Den organiske belastningen på ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2007 [Fagrådsrapport nr. 101] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Beylich, Bjørnar; Bjerkeng, Birger; Bjerknes, Erik; Gjøsæter, Jakob; Grung, Merete; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Rønning, Ingeborg; Sørensen, Kai; Schøyen, Merete; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5637, Research report, 2008-06-01)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2007. Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetekniske tiltak er blitt gjennomført, og ligger nå ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2008 [Fagrådsrapport nr. 104] 

   Berge, Jon Arthur; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Bjerkeng, Birger; Bjerknes, Erik; Gitmark, Janne Kim; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Nilsson, Hans C.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5814, Research report, 2009-06-04)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2008. Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetiltak er blitt gjennomført og ligger nå omtrent på ...
  • Report on the joint Icelandic / Norwegian survey on oceanic redfish in the Irminger Sea and adjacent waters, in june/july 1994 

   Magnusson, Jan; Nedreaas, Kjell Harald; Magnusson, J.V.; Reynisson, Páll; Sigurdsson, Thorsteinn (ICES CM Documents;1994/G:44, Working paper, 1994)
   An acoustic survey on oceanic redfish (oceanic Sebastes mentella) in the Irminger Sea, in June/July 1994 was carried out by Iceland and Norway. Approximately 190 000 n.m. ^2 were covered. The stock size in the area ...