• Lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2012 

   Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius; Kålås, Steinar; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 31 - 2012, Working paper, 2012-12)
   Til tross for de bekjempelsestiltakene som er gjennomført mot lakselus i 2012, er infeksjonsnivået på sjøørret høyt, til dels ekstremt høyt, på flere av våre overvåkingslokaliteter i oppdrettsintensive områder fra Hordaland ...
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2014. Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Skulstad, Ole Fredrik; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 36-2014, Working paper, 2014-12)
   Data fra overvåkningsprogrammet i 2014 indikerer et lavt til moderat smittepress av lakselus på mesteparten av Vestlandet, i Trondheimsfjorden og i Nord-Norge under villaksens utvandring fra elvene. På lokaliteter i ...
  • Metodeutvikling for overvåkning og telling av lakselus på viltlevende laksefisk : Ekstrainnsats i 2010 med midler fra FKD 

   Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Asplin, Lars; Skilbrei, Ove; Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra; Boxaspen, Karin (Rapport fra Havforskningen;Nr. 8-2011, Working paper, 2011-05)
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012 

   Asplin, Lars; Aure, Jan; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Boxaspen, Karin; Dahle, Geir; Ervik, Arne; Finstad, Bengt; Glover, Kevin A.; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Heino, Mikko; Vivian, Husa; Jansen, P. A.; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut Eirik; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S.; Kvamme, Bjørn Olav; Llinares, Rosa Maria Serra; Madhun, Abdullah Sami; van der Meeren, Terje; Mortensen, Stein; Morton, Craig; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole Bent; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Skilbrei, Ove; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje; Taranger, Geir Lasse; Uglem, Ingebrigt; Wennevik, Vidar (Fisken og havet, særnummer;2-2013, Research report, 2013-01-18)
   Havforskningsinstituttet har oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data med fokus på matfiskoppdrett av laks – og har gjort en innledende vurdering av dyrevelferd i ...
  • Sluttrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2011 

   Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Kålås, Steinar; Barlaup, Bjørn T.; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 19-2011, Working paper, 2011-12)