• Toktrapport [24/8 - 8/9, 2002] 

      Skaug, Hans Julius; Røstgård, Arne; Larsen, Halvard ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 21, Working paper, 2003-01-30)