• A catch limitation device to avoid excessive catches in the blue whiting (Micromesistius poutassou) Northeast Atlantic pelagic trawl fishery 

   Ingólfsson, Ólafur Arnar; Breen, Michael; Rosen, Shale; Sistiaga, Manu; Jørgensen, Terje; Lilleng, Dagfinn; Saltskår, Jostein; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Hannaas, Sigurd; Pettersen, Hermann (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Blue whiting (Micromesistius poutassou) is harvested in the Northeast Atlantic by a multinational fleet of pelagic trawlers. Occasionally, vessels take catches which exceed their remaining holding capacity and in extreme ...
  • Artificial light improves size selection for northern shrimp (Pandalus borealis) in trawls 

   Ingólfsson, Ólafur Arnar; Jørgensen, Terje; Sistiaga, Manu Berrondo; Kvalvik, Liz Beate Kolstad (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Size selection in the northern shrimp (Pandalus borealis) trawl fisheries is a widely studied topic. While the focus has largely been on codend and grid selectivity, studies have shown the importance of other design changes ...
  • Catch Control in the Blue Whiting Pelagic Trawl Fishery - Research Cruise Report [2022825]: FV “Vikingbank” 

   Breen, Michael; Saltskår, Jostein; Hannaas, Sigurd; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Lilleng, Dagfinn; Pettersen, Hermann; Foss, Bjørn; Hals, Alexander William Ingvarsson (Toktrapport;2023 - 1, Research report, 2023)
   This cruise has demonstrated that the catch limitation system can successfully limit catches in the blue whiting pelagic trawl fishery, with negligible loss during the fishing operation while effectively releasing excessive ...
  • CRIMAC cruise report: Development of acoustic and optic methods for underwater target calssification - G.O. Sars 22.11 - 03.12 2022 

   Handegard, Nils Olav; Tenningen, Maria; Bildøy, Leif; Corneliussen, Jon Even; Esmail, Kameran; Heinsdorf, Jens; Khodabandeloo, Babak; Korneliussen, Rolf; Kubilius, Rokas; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Osborg, Eirik Svoren; Pala, Ahmed; Pedersen, Geir; Rosen, Shale; Saltskår, Jostein; Schuster, Erik; Ulset, Ingrid; Westergerling, Eugenie Heliana Taraneh (Toktrapport;2023 - 3, Research report, 2023)
   The overarching objective of the survey is to collect data to support the CRIMAC activities and to collect data for the LoVe observatory. CRIMAC is a center of research-based innovation funded by the research council of ...
  • Fangstkontroll i fisket etter kolmule med pelagisk trål 

   Breen, Michael; Saltskår, Jostein; Hannaas, Sigurd; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Lilleng, Dagfinn (Toktrapport fra Havforskningsinstituttet;Nr. 10 - 2021, Research report, 2021)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) mottok i 2017 en forespørsel fra dem som deltar i fisket etter kolmule, om å studere utfordringer med hensyn til fangstkontroll og helse, miljø og sikkerhet i ...
  • Fangstkontroll i kolmulefisket — M/S Morten Einar, mars 2023 

   Ingólfsson, Ólafur Arnar; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Pettersen, Hermann (Toktrapport;2023 - 15, Research report, 2023)
   Prosjektet fokuserer på å utarbeide tekniske innretninger for å redusere faren for sprenging av trålposer i fisket etter kolmule. Fisket etter kolmule med norske fartøy foregår i all hovedsak med pelagisk trål og i størst ...
  • Fangstkontroll i kolmuletrål - Forstudie — Fiskeforsøk på Porcupinebanken i 2018 

   Rosen, Shale; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Jørgensen, Terje; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Saltskår, Jostein (Rapport fra havforskningen;, Research report, 2019)
   Under FHF Prosjekt 901495: Fangstkontroll i kolmuletrål – Forstudie ble det samlet inn systematiske data om de mulige årsakene til og løsninger på sporadisk sprenging av sekker i det kommersielle trålfiskeriet etter kolmule ...
  • Forsøk med sekkeforlengelser av kvadratiske masker i snurrevad — Tokt med snurrevadfartøyet Båragutt, mai 2022 

   Ingólfsson, Ólafur Arnar; Humborstad, Odd Børre; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Pettersen, Hermann (Toktrapport;2022 - 11, Research report, 2022)
   I fiske etter hyse med snurrevad brukes det som regel «sekkeforlengelser» av diamantmasker foran den obligatoriske kvadratmaskesekken. I disse forsøkene ble det foretatt parvise sammenligninger av diamantmaskeforlengelse ...
  • Increasing catch efficiency for Nephrops in deep-water shrimp (Pandalus borealis) trawl fisheries 

   Ingólfsson, Ólafur Arnar; Jørgensen, Terje; Sistiaga, Manu; Herrmann, Bent; Kvalvik, Liz Beate Kolstad (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In Skagerrak and the North Sea, coastal vessels harvest deep-water shrimp (Pandalus borealis) in a mixed fishery, in which catches of Nephrops (Nephrops norvegicus) are of economic importance for the fleet. Fishermen ...
  • Is there a limit to the potential effects of shortening lastridge ropes on the size selectivity of diamond mesh codends? 

   Sistiaga, Manu; Herrmann, Bent; Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Santos, Juan; Stepputtis, Daniel; Brinkhof, Ilmar; Jacques, Nadine; Cerbule, Kristine; Petetta, Andrea; Cuende, Elsa; Kvalvik, Liz Beate Kolstad (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Shortening codend lastridge ropes can be an effective fishing gear modification to improve the size selection properties in diamond mesh codends. Lastridge ropes attached to codend selvedges withstand the longitudinal ...
  • Metodeutvikling for seleksjon i snurrevad - Toktrapport fra MS Fangst, oktober 2022 

   Ingólfsson, Ólafur Arnar; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Schuster, Erik (Toktrapport;2023 - 16, Research report, 2023)
   Prosjektet «Seleksjon i snurrevad» (FHF-901725) har som hovedmålsetting å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk / seleksjonsinnretning som sorterer ut hyse under minstemålet slik ...
  • Minstestørrelse på rensefisk ved utsett i oppdrettsnøter for å hindre rømming - Del 1: Bergnebb og små grønngylte 

   Jørgensen, Terje; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Skiftesvik, Anne Berit; Harboe, Torstein; Sistiaga, Manu; Bjelland, Reidun Marie; Kvalvik, Liz Beate Kolstad (Rapport fra havforskningen;2024 - 33, Research report, 2024)
   Rapporten beskriver hvilken minstestørrelse av bergnebb og grønngylte som må benyttes ved utsett i oppdrettsnøter med en gitt maskeåpning for å hindre rømming. Minstestørrelsene er basert på trengingsforsøk i tank og ...
  • Pelagisk trål/Semipelagisk trål – friere redskapsvalg til levendefiske – kunnskap om redskapsbruk i sammenheng med kvalitet og effektivitet 

   Martinsen, Gustav; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Svalheim, Ragnhild Aven; Hustad, Anette; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2022)
   Semipelagisk tråling erfares som lite effektivt redskap for å fange torsk. Dette kan skyldes at med dørene og sveipene hevet noe opp fra havbunnen vil en ikke oppnå samme sveipeeffekt for å samle fisk like godt som ved ...
  • Seleksjon i reketrål: overlevelse til reker som selekteres ut i overflaten - Sluttrapport for FHF-prosjekt 901661 

   Jørgensen, Terje; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Larssen, Wenche Merete Emblem; Anders, Neil; Christophersen, Gyda; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Landes, Anja Monika; Stiansen, Stian; Breen, Michael; Saltskår, Jostein; Dahl, Thomas Hagby; Hannaas, Sigurd; Jelmert, Anders (Rapport fra havforskningen;2023 - 46, Research report, 2023)
   Fra 2020 til 2022 ble det gjennomført en rekke forsøk i Skagerrak i forbindelse med seleksjon og overlevelse til dypvannsreker (Pandalus borealis). Hovedmålsettingen var å kvantifisere hvor stor andel av trålsekkseleksjonen ...
  • Utvikling og erfaringer med sekkeåpner - Delrapport til FHF 

   Ingolfsson, Olafur; Totland, Bjørn; Humborstad, Odd Børre; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Myroldhaug, Jo; Foss, Bjørn (Rapport fra havforskningen;, Research report, 2018)
   Noen av snurrevadbåtene som leverer levende fisk og har brukt fangstbegrensningssystem, har meldt at fisken blir veldig tettpakket i sekken, som igjen resulterer i dårligere overlevelse ved levendelagring av torsk. Dette ...