• Artificial light improves size selection for northern shrimp (Pandalus borealis) in trawls 

   Ingólfsson, Ólafur Arnar; Jørgensen, Terje; Sistiaga, Manu Berrondo; Kvalvik, Liz Beate Kolstad (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Size selection in the northern shrimp (Pandalus borealis) trawl fisheries is a widely studied topic. While the focus has largely been on codend and grid selectivity, studies have shown the importance of other design changes ...
  • Fangstkontroll i fisket etter kolmule med pelagisk trål 

   Breen, Michael; Saltskår, Jostein; Hannaas, Sigurd; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Lilleng, Dagfinn (Toktrapport fra Havforskningsinstituttet;Nr. 10 - 2021, Research report, 2021)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) mottok i 2017 en forespørsel fra dem som deltar i fisket etter kolmule, om å studere utfordringer med hensyn til fangstkontroll og helse, miljø og sikkerhet i ...
  • Fangstkontroll i kolmuletrål - Forstudie — Fiskeforsøk på Porcupinebanken i 2018 

   Rosen, Shale; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Jørgensen, Terje; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Saltskår, Jostein (Rapport fra havforskningen;, Research report, 2019)
   Under FHF Prosjekt 901495: Fangstkontroll i kolmuletrål – Forstudie ble det samlet inn systematiske data om de mulige årsakene til og løsninger på sporadisk sprenging av sekker i det kommersielle trålfiskeriet etter kolmule ...
  • Utvikling og erfaringer med sekkeåpner - Delrapport til FHF 

   Ingolfsson, Olafur; Totland, Bjørn; Humborstad, Odd Børre; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Myroldhaug, Jo; Foss, Bjørn (Rapport fra havforskningen;, Research report, 2018)
   Noen av snurrevadbåtene som leverer levende fisk og har brukt fangstbegrensningssystem, har meldt at fisken blir veldig tettpakket i sekken, som igjen resulterer i dårligere overlevelse ved levendelagring av torsk. Dette ...