• Biologiske verdier i sjø i Tvedestrand kommune 

      Knutsen, Jan Atle; Knutsen, Halvor; Paulsen, Øystein; Kristensen, Øystein; Vike, Svein (Fisken og havet;7-2003, Research report, 2003)
      Norsk: I løpet av de siste 30 år har det foregått en utstrakt kartlegging og verdifastsetting av naturområder på land i Norge. Ute i sjøen derimot, mangler det tilsvarende stedsspesifikk kunnskap om hvor de biologiske ...