• Skadeeffekter på egg, larver og yngel fra seismiske undersøkelser. 

      Knutsen, Geir Magne; Dalen, John (Rapport/Notat Fysisk oseanografi, Working paper, 1985)
      For å finne ut om bruk av seismiske energikilder kan skade fisk, eksponerte vi egg, larver og yngel av torsk (Gadus morhua L.) med en liten luftkanon (Bolt 600B) og yngel med en stor luftkanon (Bolt 1500C) og med en vannkanon ...