• Håndbok for prøvetaking av nordsjøsild (Clupea harengus) 

      Kvalsund, Merete; Kvamme, Cecilie; Johnsen, Anne-Liv (Rapport fra havforskningen;2020 - 38, Research report, 2020)
      Denne håndboken er ment som hjelp til nye prøvetakere på nordsjøsild. Håndboken henviser til hvor man finner nyttige dokumenter og aktuelle linker som en trenger som tekniker ved Pelagisk fisk, hvordan en nordsjøsildprøve ...