• Effekt på dyrevelferd av gjentatte termiske behandlinger med ulik Δt, ulik utgangstemperatur og ulik behandlingstemperatur 

      Stien, Lars Helge; Bui, Samantha; Nilsson, Jonatan; Madaro, Angelico; Fjelldal, Per Gunnar; Schrøder, Merete Bjørgan; Venås, Birger; Johansen, Malin; Seternes, Tore; Åkesson, Caroline Piercey; Wisløff, Helene; Brinchmann, Monica Fengsrud; Patel, Deepti Manjari; Iversen, Martin Haugmo (Rapport fra havforskningen;2022 - 39, Research report, 2022)
      Formålet med forsøkene i arbeidspakke 2 i TermVel-prosjektet var å avdekke effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling av laks gitt ulik utgangstemperatur, ulik behandlingstemperatur og ulik Δt (differanse mellom ...