• Bifangst av kongegrabbe i garn og trål i 2007 

   Jenssen, Maria; Sundet, Jan H. (Fisken og havet, Research report, 2008)
   Local fishermen has recorded bycatches of red king crab in the gillnet fishery for cod and lumpsucker in 2007. The CPUE value had changed to some degree, and the largest problems were in the gillnet fishery for ...
  • Bifangst av kongekrabbe i garn, line og trål 2005 

   Jenssen, Maria; Sundet, Jan H.; Fermann, Brynjulf (Fisken og havet, Research report, 2006)
   Local fishermen recorded bycatches of red king crab in the gilnet fishery for cod and lumpsucker in 2005. The cpue value are more or less unchanged and the largest problems are in gilnet fishery for lumpsucker. Offshore ...
  • Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020 

   Søvik, Guldborg; Dalpadado, Padmini; Falkenhaug, Tone; Sævik, Pål Næverlid; Jenssen, Maria; Larsen, Marita; Hannisdal, Rita; Rønning, Jon; Olsen, Siri Aaserud; Samuelsen, Ole Bent; Agnalt, Ann-Lisbeth; Thangstad, Trude Hauge; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Grøsvik, Bjørn Einar; Hatland, Siren; Bruvik, Aina; Tjensvoll, Tore; Couillard, Felicia Dawn; Korneliussen, Patrick-Andre (Rapport fra havforskningen;2021 - 3, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet begynte med en systematisk registrering av innrapporterte funn av strandet krill i 2014. Antall tilfeller var få fra 2014 til 2017, men økte kraftig i 2018 og har siden holdt seg på dette nivået. ...
  • Effekter på bunnfauna av nytt fangstredskap for haneskjell - Testing av TauTech's Harvester 

   Sundet, Jan Henry; Jenssen, Maria; Fuhrmann, Mona Maria; Oug, Eivind (Rapport fra havforskningen;2019 - 19, Research report, 2019)
   På oppdrag av TauTech AS gjennomførte Havforskningsinstituttet i samarbeid med NIVA en undersøkelse hvor målsetningen var å studere effekter på bunnfauna og bunnsedimenter ved bruk av et nytt fangstredskap for haneskjell, ...
  • Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe langs norskekysten 

   Zimmermann, Fabian; Jenssen, Maria; Nedreaas, Kjell Harald; Søvik, Guldborg; Hjelset, Ann Merete; Bakke, Snorre (Rapport fra havforskningen;2020 - 4, Research report, 2020)
   Taskekrabben (Cancer pagurus) er en viktig kommersiell krabbeart i Norge og finnes i betydelige mengder langs kysten helt nord til Troms med sporadisk forekomst til Nordkapp. Etter 2007 har de årlige landingene vært rundt ...
  • Ressursundersøkelse av taskekrabbe langs norskekysten - Rapport fra fangstregistreringer i 2001 - 2015 

   Søvik, Guldborg; Jenssen, Maria; Hjelset, Ann Merete; Krogness, Cathinka M. (Rapport fra havforskningen;Nr. 25 - 2017, Research report, 2017)