• Endret lokalitetsstruktur i produksjonsområde 3 - vurdert virkning på spredning av lakselus, pankreassykdom og infektiøs lakseanemi 

   Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Ådlandsvik, Bjørn; Bergh, Øivind; Grove, Søren; Karlsen, Ørjan; Taranger, Geir Lasse; Qviller, Lars; Dean, Katharine Rose; Jensen, Britt Bang; Johnsen, Ingrid Askeland (Rapport fra havforskningen;2020 - 12, Research report, 2020)
   Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) fikk en felles bestilling av Nærings- og fiskeridepartementet om å analysere effektene av ulike scenarioer for en ny lokalitetsstruktur i produksjonsområde 3 som ...
  • First detection of piscine reovirus (PRV) in marine fish species 

   Wiik-Nielsen, Christer R.; Løvoll, Marie; Sandlund, Nina; Faller, Randi; Wiik-Nielsen, Jannicke; Jensen, Britt Bang (Journal article; Peer reviewed, 2012-01-24)
   Heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) is a disease that affects farmed Atlantic salmon Salmo salar L. several months after the fish have been transferred to seawater. Recently, a new virus called piscine reovirus ...