• Fiske- og atferdsforsøk av torsk i Troms i september 2013 

   Løkkeborg, Svein; Evensen, Tor; Humborstad, Odd Børre; James, Philip; Jørgensen, Terje; Midling, Kjell; Saltskår, Jostein (Rapport fra Havforskningen;Nr. 15-2014, Working paper, 2014)
  • Future feed resources in sustainable salmonid production: A review 

   Albrektsen, Sissel; Kortet, Raine; Skov, Peter Vilhelm; Ytteborg, Elisabeth; Gitlesen, Susanne; Kleinegris, Dorinde Mechtilde Meike; Mydland, Liv Torunn; Hansen, Jon Øvrum; Lock, Erik Jan Robert; Mørkøre, Turid; James, Philip; Wang, Xinxin; Dragøy, Ragnhild; Vang, Birthe; Hatlen, Bjarne; Daneshvar, Ehsan; Bhatnager, Amit; Jensen, Linda B.; Øverland, Margareth (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Aquaculture is one of the most resource-efficient and sustainable ways to produce animal protein. The Food and Agriculture Organization predicts that cultivated aquatic species will provide around 53% of the world's seafood ...
  • Levende torsk og kreps; videreutvikling av tradisjonelle fiskerier i Skagerrak og Nordsjøen 

   Midling, Kjell Øyvind; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Det er gjennomført tre tokt ombord på garnfartøyet «M/K Nesejenta» hvor samdrift mellom garnfiske etter torsk og teinedrift etter sjøkreps i Nordsjøen ble evaluert. Torsk fanget med garn har vært forsøkt holdt levende. Nye ...