• Assembling ecological pieces to reconstruct the conservation puzzle of the aegean sea 

   Sini, Maria; Katsanevakis, Stelios; Koukourouvli, Nikoleta; Gerovasileiou, Vasilis; Dailianis, Thanos; Buhl-Mortensen, Lene; Damalas, Dimitris; Dendrinos, Panagiotis; Dimas, Xenophon; Frantzis, Alexandros; Gerakaris, Vasilis; Giakoumi, Sylvaine; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Hasiotis, Thomas; Issaris, Yiannis; Kavadas, Stefanos G.; Koutsogiannopoulos, David D.; Koutsoubas, Drosos; Manoutsoglou, Evangelia; Markantonatou, Vessa; Mazaris, Antonios D.; Poursanidis, Dimitris; Papatheodorou, George; Salomidi, Maria; Topouzelis, Konstantinos; Trygonis, Vasilis; Vassilopoulou, Vassiliki; Zotou, Maria (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Monitoring marine populations and communities: methods dealing with imperfect detectability 

   Katsanevakis, Stelios; Smit, Anke Weber; Pipitone, Carlo; Leopold, Mardik; Cronin, Michelle; Scheidat, Meike; Doyle, Thomas K.; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; D'Anna, Giovanni; de Boois, Ingeborg; Dalpadado, Padmini; Damalas, Dimitrios; Fiorentino, Fabio; Garofalo, Germana; Giacalone, Vincenzo Maximiliano; Hawley, Kate; Issaris, Yiannis; Jansen, Jeroen; Rosten, Carolyn; Knittweis, Leyla; Kröncke, Ingrid; Mirto, Simone; Muxika, Iñigo; Reiss, Henning; Skjoldal, Hein Rune; Vöge, Sandra (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Monitoring marine populations and communities: methods dealing with imperfect detectability 

   Katsanevakis, Stelios; Weber, Anke; Pipitone, Carlo; Leopold, Mardik; Cronin, Michelle; Scheidat, Meike; Doyle, Thomas K.; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; D’Anna, Giovanni; de Boois, I.J.; Dalpadado, Padmini; Damalas, Dimitrios; Fiorentino, Fabio; Garofalo, Germana; Giacalone, Vincenzo Maximiliano; Hawley, Kate; Issaris, Yiannis; Jansen, J.; Knight, Carolyn; Knittweis, Leyla; Kröncke, Ingrid; Mirto, Simone; Muxika, Iñigo; Reiss, Henning; Skjoldal, Hein Rune; Vöge, Sandra (Journal article; Peer reviewed, 2012-06-26)
   Effective monitoring of populations and communities is a prerequisite for ecosystembased management of marine areas. However, monitoring programs often neglect important sources of error and thus can lead to biased ...