• Beiteadferd hos torsk relatert til ei nyutviklet torsketeine 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein; Evensen, Tor Hatten; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Innomar AS har utviklet en ny type torsketeine som har som mål å lede torsken lettere inn i teina, hindre at torsken rømmer og samtidig kan holde på stor biomasse. Disse tre faktorene er det behov for å systematisk undersøke ...
  • Evaluering av ulike agn til snøkrabbefiske i Barentshavet 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Lorentzen, Grete Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Akkar og sild er de vanligste agnene som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Ut fra økonomiske og etiske betraktninger er det viktig å erstatte dagens agn med alternative restråstoffkilder som har liten ...
  • Forbedring av kongekrabbeteine for et mer selektivt og bærekraftig krabbefiske. Faglig sluttrapport 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Haugan, Erling; Gomez, David Izquierdo; Thesslund, Tina; Hustad, Anette (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   I dag brukes det utelukkende sammenleggbare en-kammerteiner for fangst av kongekrabbe på Finnmarkskysten. Det er ingen krav om å bruke rømningsveier i teinene, men fiskerne bruker likevel rømningsveier for å prøve å selektere ...
  • Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring 

   Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
  • Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe - minske fangst av undermåls krabbe ved utsortering på fiskedypet 

   Utne-Palm, Anne Christine; Siikavuopio, Sten Ivar; Jørgensen, Terje; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Thesslund, Tina; Saltskår, Jostein; Anders, Neil; Humborstad, Odd Børre (Rapport fra havforskningen;2021 - 38, Research report, 2021)
   Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) representerer en viktig næring for mindre kystfartøy og sjømatindustrien i nord, spesielt i Finnmark der det regulerte fisket skjer. I dette fiskeriet brukes det i dag i all hovedsak ...
  • Uttesting av agn til snøkrabbe (Chinoecetes opilio) 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Agnbehovet til en båt som fisker med 10000 teiner (1,5 kg agn per teine) og som har 250 effektive fiskedøgn vil utgjøre ca 500 ...
  • Uttesting av Innomar torsketeine i lab og under kommersielle forhold 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Evensen, Tor Hatten; Hustad, Anette; Haugan, Erling; Martinsen, Ståle (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Teinefiske har lang historie, og har vært brukt i flere tusen år, både på skalldyr og fisk. Teiner har flere positive egenskaper som fortsatt gjør den til et aktuelt redskap i moderne fiskeri. Selv om teiner pr i dag ikke ...
  • Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg - Sluttrapport FHF 

   Humborstad, Odd Børre; Løkkeborg, Svein; Utne-Palm, Anne Christine; Saltskår, Jostein; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Bjørkevoll, Ingebrigt; Helgesen, Paul Jacob (Rapport fra havforskningen;2021 - 58, Research report, 2021)
   Prosjektet “Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg” er et samarbeidsprosjekt mellom forskere, oppdrettere, fiskere og fiskekjøpere. A kvakulturregelverket forbyr fiske nærmere enn 100 meter fra flytende oppdrettsanlegg ...