• Depletion of coastal predatory fish sub-stocks coincided with the largest sea urchin grazing event observed in the NE Atlantic 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Nedreaas, Kjell Harald; Huserbråten, Mats; Moland, Even (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this contribution, we propose fishery driven predator release as the cause for the largest grazing event ever observed in the NE Atlantic. Based on the evolving appreciation of limits to population connectivity, published ...
  • Potential sources of marine plastic from survey beaches in the Arctic and Northeast Atlantic 

   Strand, Kjersti Opstad; Huserbråten, Mats; Dagestad, Knut-Frode; Mauritzen, Cecilie; Grøsvik, Bjørn Einar; Nogueira, Letıcia Antunes; Melsom, Arne; Röhrs, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Plastic litter is accumulating on pristine northern European beaches, including the European Arctic, and questions remain about the exact origins and sources. Here we investigate plausible fishery and consumer-related ...
  • Status for Miljøet i Norskehavet: Rapport fra Overvåkningsgruppen 2019 

   McBride, Margaret; Frantzen, Sylvia; Grøsvik, Bjørn Einar; Frie, Anne Kristine; Johansson, Josefina; Skagseth, Øystein; Kutti, Tina; Jelmert, Anders; Buhl-Mortensen, Lene; Eriksen, Elena; Buhl-Mortensen, Pål; Albretsen, Jon; Huserbråten, Mats; Arneberg, Per; Broms, Cecile Thorsen; van der Meeren, Gro; Nilsen, Bente; Skjerdal, Hilde Kristine; Overvik, Modulf; Langedal, Gjermund; Leiknes, Øystein; Skotte, Gunnar; Olsen, Marianne; Langård, Lise; Mekki, Miriam; Lorentsen, Svein-Håkon; Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise N.; Green, Norman (Fisken og Havet;2019 - 2, Research report, 2019)
   Denne rapporten inneholder vurdering av: De viktigste trekkene i status for miljøet i området som dekkes av den norske regjeringens helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet. Det må bemerkes at det er mange typer ...