• Gytefeltskartlegging Nordøstarktisk hyse: Toktnummer 2022609 

      Johannesen, Edda; Gabrielsen, Heidi Kathrine; Frøysa, Håvard G; Holm, Else Agnete; Husebø, Åse; Pedersen, Ronald; Petersen, Marianne; Seim, Silje Elisabeth (Toktrapport;2022 - 8, Research report, 2022)
      Gytekartleggingstokt for nordøstarktisk hyse ble gjennomført 8. -19. april 2022 med FF Kristine Bonnevie. Toktet startet i Bodø og ble avsluttet i Tromsø. Toktet dekket det antatte gyteområdet langs Eggakanten mellom ...