• Discards of cod (Gadus morhua) in the Norwegian coastal fisheries: improving past and future estimates 

   Hilde Sofie Fantoft, Berg; Clegg, Tom; Blom, Geir; Kolding, Jeppe; Ono, Kotaro; Nedreaas, Kjell Harald (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Discarding can be an unknown source of biases and uncertainties in stock assessments. Discarding patterns and quantities vary so a routine methodology for estimating discards is important to give a better picture of total ...
  • Estimering av utkast i norsk kystfiske med garn - 2012-2018 

   Hilde Sofie Fantoft, Berg; Nedreaas, Kjell Harald (Fisken og havet;2021 - 1, Research report, 2021)
   Informasjonen om ikke-omsettelig fangst (utkast) fra Kystreferanseflåten (KRF) blir i denne rapporten benyttet til å oppskalere utkastet til å gjelde hele flåtesegmentet ved bruk av ulike innsats-faktorer. Rapporten ...