• Flatfisk 86 

   Folkvord, Arild; Naas, Kjell Emil; Næss, H; Havforskningsinstituttet. Avdeling for akvakultur, Austevoll (Others, 1986)
  • Kveiteprosjektet 1985 

   Havforskningsinstituttet. Avdeling for akvakultur, Austevoll (Others, 1985)
  • Torskefilm 1985 

   Havforskningsinstituttet. Avdeling for akvakultur, Austevoll (Others, 1985)