• Cuba og Norge – to kyststater, samme modell 

   Hauge, Marie (Havforskningsnytt;Nr. 4 - 2013, Working paper, 2013)
  • Ekstreme krefter for ekstreme forhold 

   Hauge, Marie (Havforskningsnytt;Nr. 7 - 2013, Working paper, 2013)
  • Fisketuristenes fangster er kartlagt : Recording the catches of fishing tourists 

   Hauge, Marie; Nilsen, Merete; Vølstad, Jon Helge (Havforskningsnytt;Nr. 7 - 2010, Working paper, 2010)
   Figures from the Institute of Marine Research show that fishing tourists using the organised tourism industry catch an estimated 3,300 tonnes each year. The estimate is based on advanced statistical methods, practical field ...
  • Havets ressurser og miljø 2009 

   Gjøsæter, Harald; Dommasnes, Are; Falkenhaug, Tone; Hauge, Marie; Johannesen, Edda; Olsen, Erik; Skagseth, Øystein (Fisken og havet, særnummer, Research report, 2009-04)
  • Havets ressurser og miljø 2009 

   Gjøsæter, Harald; Dommasnes, Are; Falkenhaug, Tone; Hauge, Marie; Johannesen, Edda; Olsen, Erik; Skagseth, Øystein (Fisken og havet, særnummer, Research report, 2009-04)
  • Havforskningsrapporten 2010 

   Gjøsæter, Harald; Haug, Tore; Hauge, Marie; Karlsen, Ørjan; Knutsen, Jan Atle; Røttingen, Ingolf; Skilbrei, Ove; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2010, Research report, 2010)
  • Havforskningsrapporten 2011 : Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Fossum, Petter; Hauge, Marie; Mangor-Jensen, Anders; Ottersen, Geir; Røttingen, Ingolf; Sundet, Jan H.; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2011, Research report, 2011-03)
  • Havforskningsrapporten 2012 

   Aglen, Asgeir; Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og havet, særnummer;1-2012, Research report, 2012-03)
  • Havforskningsrapporten 2013 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2013, Research report, 2013-03)
  • Havforskningsrapporten 2014 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2014, Research report, 2014-03)
  • Havforskningsrapporten 2015 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2015, Research report, 2015)
  • Havforskningsrapporten 2016 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2016, Research report, 2016-03)
  • Havforsuring 

   Hauge, Marie (Havforskningsnytt;Nr. 15 - 2011, Working paper, 2011)
   Havet har tatt opp i seg ein fjerdedel av CO2-en som industrien har sleppt ut. CO2-opptaket er så omfattande at det påverkar pH-verdien i havet. Prosessen vert kalla havforsuring. :: The seas and oceans have absorbed ...
  • Kveita veks seint og vandrar langt 

   Hauge, Marie; Michalsen, Kathrine (Havforskningsnytt;Nr. 3 - 2012, Working paper, 2012)
   Gjenfangstforsøk viser at kveita stort sett held seg i nærområdet sitt. Ei og anna kveite gjev seg ut på langtur. Det kan tenkjast at kveita gjennomfører slike næringsvandringar før ho vender tilbake til sin ”barndoms ...
  • Set fiskefunna dine i Artsdatabanken : Report fish findings to The Norwegian Biodiversity Information Centre 

   Bjelland, Otte; Nedreaas, Kjell Harald; Hauge, Marie (Havforskningsnytt;Nr. 8 - 2010, Working paper, 2010)
   Scientists study the current status of the most important fish populations in Norwegian waters annually. Population estimates are based on the results of our own field studies, research and fisheries. Observations by the ...
  • Stillehavsøstersen er på fremmarsj 

   Bodvin, Torjan; Hauge, Marie; Jelmert, Anders (Havforskningsnytt, Working paper, 2009)
   En stille invasjon foregår i fjæresteinene. Stillehavsøstersen breier seg på bekostning av blåskjell og overlapper også utbredelsesområde med vår hjemlige østers. Lenger sør i Europa har arten allerede inntatt en dominerende ...
  • Stort hav krev gode råd 

   Hauge, Marie; Sætra, Gunnar (Havforskningsnytt;Nr. 8 - 2012, Working paper, 2012)
  • Sverdfisken svømmer oftere til Norge 

   Nøttestad, Leif; Hauge, Marie; Sundby, Svein (Havforskningsnytt;Nr. 12 - 2014, Working paper, 2014)