• Biomarkers in Natural Fish Populations Indicate Adverse Biological Effects of Offshore Oil Production 

   Balk, Lennart; Hylland, Ketil; Hansson, Tomas; Berntssen, Marc H.G.; Beyer, Jonny; Jonsson, Grete; Melbye, Alf; Grung, Merete; Torstensen, Bente E.; Børseth, Jan Fredrik; Skarphéðinsdóttir, Halldóra; Klungsøyr, Jarle (Journal article; Peer reviewed, 2011-05-23)
   Background: Despite the growing awareness of the necessity of a sustainable development, the global economy continues to depend largely on the consumption of non-renewable energy resources. One such energy resource is ...
  • Biomarkers in Natural Fish Populations Indicate Adverse Biological Effects of Offshore Oil Production 

   Balk, Lennart; Hylland, Ketil; Hansson, Tomas; Berntssen, Marc H.G.; Beyer, Jonny; Jonsson, Grete; Melbye, Alf; Grung, Merete; Torstensen, Bente E.; Børseth, Jan Fredrik; Skarphéðinsdóttir, Halldóra; Klungsøyr, Jarle (Journal article; Peer reviewed, 2011-05-23)
   Background: Despite the growing awareness of the necessity of a sustainable development, the global economy continues to depend largely on the consumption of non-renewable energy resources. One such energy resource is ...
  • Comparison of organic and conventional food and food Production. Part V: Human health – pesticide residues 

   Bjørge, Christine; Låg, Marit; Hetland, Ragna Bogen; Christiansen, Agnethe; Skretteberg, Lise; Andreassen, Åshild Kristine; Arukwe, Augustine; Bøe, Knut Egil; Bernhoft, Aksel; Eklo, Ole Martin; Grung, Merete; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Klingen, Ingeborg; Källqvist, Torsten; Krogdahl, Åshild; Lassen, Jørgen Fredrik; Næss, Bjørn; Ropstad, Erik; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie; Torrissen, Ole; Alexander, Jan (VKM Report, Research report, 2014)
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2007 [Fagrådsrapport nr. 101] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Beylich, Bjørnar; Bjerkeng, Birger; Bjerknes, Erik; Gjøsæter, Jakob; Grung, Merete; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Rønning, Ingeborg; Sørensen, Kai; Schøyen, Merete; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5637, Research report, 2008-06-01)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2007. Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetekniske tiltak er blitt gjennomført, og ligger nå ...