• Introgression of domesticated salmon changes life history and phenology of a wild salmon population 

   Besnier, Francois; Ayllon, Fernando; Skaala, Øystein; Solberg, Monica Favnebøe; Fjeldheim, Per Tommy; Andersen, Kaja Christine; Knutar, Sofie; Glover, Kevin Alan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The release of domesticated conspecifics into the natural environment, whether deliberate or accidental, has the potential to alter the genetic integrity and evolutionary trajectory of wild populations. This widespread ...
  • Introgression of domesticated salmon changes life history and phenology of a wild salmon population 

   Besnier, Francois; Ayllon, Fernando; Skaala, Øystein; Solberg, Monica; Fjeldheim, Per Tommy; Andersen, Kaja Christine; Knutar, Sofie; Glover, Kevin A. (Dataset, 2022)
   This is the dataset used in Besnier et al. study "Introgression of domesticated salmon changes life history and phenology of a wild salmon population", published in Evolutionary Application.
  • OURO Etneelva 2018 

   Skaala, Øystein; Glover, Kevin; Fjeldheim, Per Tommy; Kaja Christine, Andersen (Rapport fra havforskningen;2019 - 11, Research report, 2019)
   I 2018 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 16. mars og registreringa pågjekk til 10. november. Det var noko redusert effektivitet på grunn av høg vassføring i periodar mellom 15. september til 17. oktober, og til saman ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2017 

   Skaala, Øystein; Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin (Rapport fra havforskningen;Nr. 5 - 2018, Research report, 2018)
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2021 - Resultat frå den nasjonale forskningsplatforma i Etne 

   Andersen, Kaja Christine; Fjeldheim, Per Tommy; Aannø, William Aure; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2022 - 5, Research report, 2022)
   I 2021 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 9. april og registreringa pågjekk til 18. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i løpet av sesongen pga høg vassføring. I tilsaman 21 driftsdøgn (9% av driftstida) ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2022 - Resultat frå den nasjonale forskingsplattforma i Etne 

   Andersen, Kaja Christine; Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2023 - 22, Research report, 2023)
   I 2022 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 19. april og registreringa pågjekk til 12. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i løpet av sesongen pga høg vassføring. I tilsaman 12 driftsdøgn (6% av driftstida) ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2023 - Resultat fra Fjord- og Elvelaboratoriet i Etne 

   Andersen, Kaja Christine; Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Harvey, Alison C.; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2024 - 6, Research report, 2024)
   Hovudfokus ved feltstasjonen i Etne er miljøeffektar av havbruk, som genetisk påverknad frå rømt oppdrettslaks, lakselus og virussmitte. I 2023 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 11. april og registreringa pågjekk til ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar (Fisken og Havet;2019 - 4, Research report, 2019)
   Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, har tallfestet innslagene av rømt ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019 : Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet 

   Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri (Fisken og havet;2020 - 3, Research report, 2020)
   I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen;2021 - 27, Research report, 2021)
   I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2022 - 21, Research report, 2022)
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2022 — Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet for Rømt Oppdrettslaks 

   Wennevik, Vidar; Næsje, Tor; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Diserud, Ola Håvard; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Heino, Mikko Petteri; Kambestad, Marius; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Monica Favnebøe; Solberg, Ingrid; Stöger, Elisabeth; Sægrov, Harald; Thorstad, Eva Bonsak; Tønder, Tine Solvoll; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen;2023 - 30, Research report, 2023)
   Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslakshar vurdert innslaget av rømt oppdrettslaks i 195 vassdrag i 2022. Vassdragene som er overvåket, er valgt ut fra en rekke kriterier. Blant disse er god geografisk ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2023. Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Thorstad, Eva Bonsak; Stöger, Elisabeth; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Diserud, Ola Håvard; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Johansen, Kristina; Kambestad, Marius; Knutar, Sofie; Løkeberg, Gitte; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Monica Favnebøe; Solberg, Ingrid; Sollien, Vegard Pedersen; Steinkjer, Enghild; Sægrov, Harald; Tønder, Tine Solvoll; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong; Østborg, Gunnel Marie (Rapport fra havforskningen;2024 - 24, Research report, 2024)
   Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks har vurdert innslaget av rømt oppdrettslaks i 189 vassdrag i 2023. Vassdragene som er overvåket, er valgt ut fra en rekke kriterier. Blant disse er god geografisk ...