• Achieving Reliable Estimates of the Spatial Distribution of Kelp Biomass 

   van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Steen, Henning; Albretsen, Jon; Furevik, Birgitte Rugaard; Elvenes, Sigrid; Moy, Frithjof; Norderhaug, Kjell Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Kelp forests are highly productive systems that are important ecologically and commercially as well as in a blue carbon perspective. Given their importance, there is an urgent need to achieve reliable estimates of the ...
  • An evaluation of compiled single-beam bathymetry data as a basis for regional sediment and biotope mapping 

   Elvenes, Sigrid; Dolan, Margaret F. J.; Buhl-Mortensen, Pål; Bellec, Valerie K. (Journal article; Peer reviewed, 2013-10-18)
   Maps of surficial sediment distribution and benthic habitats or biotopes provide invaluable information for ocean management and are at the core of many seabed mapping initiatives, including Norway's national offshore ...
  • Biomassemodell for stortare - Ressursmodell for fremtidens forvaltning 

   Norderhaug, Kjell Magnus; van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Thormar, Jonas; Moy, Frithjof Emil; Knutsen, Jan Atle; Elvenes, Sigrid; Steen, Henning (Rapport fra havforskningen;2020 - 7, Research report, 2020)
   En romlig biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. ...
  • Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0). 

   Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders (Research report, 2019)
   Formålet med veilederen Veilederens hovedformål er å bidra til at resultatene av praktisk kartlegging i sjø i henhold til NiNs type og beskrivelsessystem blir så gode som mulig og sammenlignbare på tvers av kartleggere. ...
  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Bekkby, Trine; Sigurd, Espeland; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann (Research report, 2018)
  • Sandbanks, sandwaves and megaripples on Spitsbergenbanken, Barents Sea 

   Bellec, Valérie K.; Bøe, Reidulv; Bjarnadóttir, Lilja Rún; Albretsen, Jon; Dolan, Margaret F.J.; Chand, Shyam; Thorsnes, Terje; Jakobsen, Frank Werner; Nixon, Chantel; Plassen, Liv; Jensen, Henning; Baeten, Nicole Jeanne; Olsen, Heidi; Elvenes, Sigrid (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Recently acquired multibeam echosounder data from the shallowest part (26–53 m depth) of Spitsbergenbanken in the western Barents Sea reveal a variety of bedforms, including megaripples, sandwaves and sandbanks. The bedforms ...