• Net-biting and escape behaviour in farmed Atlantic cod Gadus morhua: effects of feed stimulants and net traits 

   Damsgård, Børge; Høy, Erik; Uglem, Ingebrigt; Hedger, Richard David; Izquierdo-Gomez, David; Bjørn, Pål Arne (Journal article; Peer reviewed, 2012-09-25)
   Preventing farmed fish from escaping sea cages is a major challenge for developing sustainable aquaculture practices. In this study, the individual behaviour of Atlantic cod Gadus morhua to inspect and bite the net was ...
  • Ny teknologi for overvåking av oppdrettsmiljø og fiskevelferd i oppdrettsmerder. Sluttrapport for FHF prosjekt 900085 

   Aas-Hansen, Øyvind; Stien, Lars Helge; Gytre, Trygve; Tennøy, Torodd; Bjørnsen, Jan Eyolf; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Damsgård, Børge; Brataas, Ragnar; Finne, Dag Einar; Koren, Christian; Alfredsen, Jo Arve; Rikardsen, Audun H.; Kristiansen, Tore S (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Det er kjent at oppdrettsfisk som trives er god butikk, da de vil vokse fortere, være mindre utsatt for sykdom og gi bedre produktkvalitet. Samtidig stiller markedene økende krav til etisk produksjon, inklusiv dokumentasjon ...