• Community structure of deep fjord and shelf benthic fauna receiving different detrital kelp inputs in northern Norway 

   Ramirez-Llodra, Eva; Pedersen, Torstein; Filbee-Dexter, Karen; Hauquier, Freija; Guilini, Katja; Mikkelsen, Nina; Borgersen, Gunhild; van Gyseghem, Margo; Vanreusel, Ann; Vilas, Daniel (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Kelp forests produce large amounts of macroalgal detritus, ranging from whole plants to small particles (1 mm). The role of this kelp detritus in fueling deep-sea communities adjacent to healthy kelp forests was investigated ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport 

   Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport, Research report, 2019)
   Siden 2001 har tilstanden i Ytre Oslofjord blitt overvåket i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord. Undersøkelsene gir informasjon om forurensende tilførsler til fjordområdet og om miljøtilstanden på bunnen og i vannmassene. ...
  • Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord 

   Staalstrøm, Andre; Walday, Mats Gunnar; Vogelsang, Christian; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan (NIVA-rapport, Research report, 2021)
   I store deler av Oslofjorden er det høye konsentrasjoner av nitrogen i vannmassene. I Frierfjorden, Tønsberg, Drammensfjorden, Mossesundet, Hvaler og Iddefjorden klassifiseres tilstanden til «moderat» eller dårlig for ...