• Miljøtilstanden i Ytre Oslofjorden 

   Aure, Jan; Berge, Jon Arthur; Beyer, Fredrik; Danielssen, Didrik S.; Enersen, Kate; Enersen, Svein Erik; Gjøsæter, Jakob; Johannessen, Einar; Rygg, B.; Torstensen, Else; Tveite, Stein (Interne notat;Nr. 13-1997, Working paper, 1997-12-02)
   Undersøkelser med bunntrål, akustikk og prøvetaking med grabb bIe gjennomført med Michael Sars i perioden 2-3 november og G.M.Dannevig i perioden 12-19 november 1997. Materialet fra bunntrål og akustiske survey som er ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 1998 [Fagrådsrapport nr. 71] 

   Magnusson, Jan; Johnsen, Torbjørn Martin; Beyer, Fredrik; Gjøsæter, Jakob; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4058, Research report, 1999-06-01)
   Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1998 var omtrent like bra som i 1996/1997, som var meget bra år sammenlignet med 1994 og 1995, hvor overløp og flom (1995) preget forholdene. Den milde vinteren var lite ...