• Lumpsucker (Cyclopterus lumpus) otoliths: dissection, mounting and age-reading 

   Albert, Ole Thomas; Bertelsen, Bernt; Sigurdur T., Jonsson; Pettersen, Ivar H.; Torstensen, Else (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   A workshop was held at Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station, Arendal, Norway, 17-19 February 1999, to investigate methodes for age-determination of lumpsucker (Cyclopterus lumpus) from otoliths. ...
  • Muligheter og prioriteringer for flerbestandsforvaltning i norske fiskerier 

   Huse, Geir; Skern-Mauritzen, Mette; Bogstad, Bjarte; Sandberg, Per; Ottemo, Trond; Veim, Anne Kjos; Sørdahl, Elisabeth; Bertelsen, Bernt (Fisken og Havet;7-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten svarer opp en henvendelse fra Stortinget som har bedt regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning med mål om å utvikle og innføre en modell for flerbestandsforvaltning ...
  • Reduksjon i bifangst av kongekrabbe - Varangerfjorden våren 2004 

   Furevik, Dag M.; Langedal, Gjermund; Bertelsen, Bernt ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 2 - 2005, Working paper, 2005)