• Efectos del piojo del salmón Lepeophtheirus salmonis(Copepoda: Caligidae) en las poblaciones de truchas (Salmo trutta) de la costa NE Atlántica 

   Lopez, Pablo Arachavala; Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Berg, Marius; Finstad, Bengt (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Salmon lice are external parasites on salmonids in the marine environment. During recent years, sea lice abundance has been increased due to the presence of salmon farming using on-growing floating seas-cages. Amongst ...
  • Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis onwild sea trout Salmo trutta—a literature review 

   Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Berg, Marius; Finstad, Bengt (Journal article; Peer reviewed, 2015-08-20)
   Salmon farming increases the abundance of salmon lice, which are ectoparasites of salmonids in the sea. Here we review the current knowledge on the effects of salmon lice on wild sea trout. Salmon lice feed on host mucus, ...
  • Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfeksjon hos vill laksefisk langs norskekysten. Midtevaluering av ordningen med nasjonale laksefjorder 

   Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Lindstrøm, Ulf; Helland, Ingeborg Palm; Berg, Marius; Harbitz, Alf (Rapport fra Havforskningen;Nr. 19-2013, Working paper, 2013)
  • Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder 

   Karlsen, Ørjan; Asplin, Lars; Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Serra-Llinares, Rosa Maria; Johnsen, Ingrid Askeland; Nilsen, Rune; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne (Fisken og Havet;2-2018, Research report, 2018)
   I 2007 ble 29 nasjonale laksefjorder opprettet. Disse er ment å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse, inkludert mot oppdrettsvirksomhet i nærliggende fjord og kystområder. En statistisk ...
  • Lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2012 

   Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius; Kålås, Steinar; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 31 - 2012, Working paper, 2012-12)
   Til tross for de bekjempelsestiltakene som er gjennomført mot lakselus i 2012, er infeksjonsnivået på sjøørret høyt, til dels ekstremt høyt, på flere av våre overvåkingslokaliteter i oppdrettsintensive områder fra Hordaland ...
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2014. Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Skulstad, Ole Fredrik; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 36-2014, Working paper, 2014-12)
   Data fra overvåkningsprogrammet i 2014 indikerer et lavt til moderat smittepress av lakselus på mesteparten av Vestlandet, i Trondheimsfjorden og i Nord-Norge under villaksens utvandring fra elvene. På lokaliteter i ...
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015. Enn fullskalatest av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Serra-Llinares, Rosa Maria; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra Havforskningen;2-2016, Research report, 2016-01)
   Overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2015 endret for å videreutvikle systemet med modellert varsling og tilstandsbekreftelse. Flere av lokalitetene som ble undersøkt i 2015 ble derfor valgt ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016. Med vekt på modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar B. (Rapport fra Havforskningen;1-2017, Working paper, 2017)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2016 gjennomført med større vekt på prediksjoner fra den hydrodynamiske spredningsmodellen for lakselus. Mange av de undersøkte stasjonene langs kysten ble ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra havforskningen;Nr. 4 - 2018, Research report, 2018)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 22, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2018 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Det var like stor vekt på utvandrende laksesmolt som i 2017, men økt innsats på sjøørret, med fiske i alle de ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra, Rosa Maria Linares; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 35, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2019 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Innsatsen ble noe økt på utvandrende postsmolt laks sammenlignet med tidligere år. Samtidig ble innsatsen på ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Mohn, Agnes Marie; Karlsen, Ørjan; Lehmann, Gunnar Bekke; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Lennox, Robert J.; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius (Rapport fra havforskningen;2020 - 46, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2020 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive ...
  • Salmon lice infection on wild salmonids in marine protected areas: an evaluation of the Norwegian ‘National Salmon Fjords 

   Serra-Llinares, Rosa Maria; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Nilsen, Rune; Harbitz, Alf; Berg, Marius; Asplin, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2014-02-05)
   In Norway, 29 fjords and 52 rivers have been designated for protection in order to prevent the infection of important populations of wild salmonids with salmon lice of farm origin. We evaluated the effect of this protection ...
  • Variations in coastal fish species composition captured by traps in Romsdalsfjord, Western Norway 

   Arechavala-Lopez, Pablo; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt (Journal article; Peer reviewed, 2016-03-03)
   Fish traps are widely used in Norwegian fjords, especially those designed for monitoring salmonid populations in the marine environment, although many other marine fish species are also captured. The composition and ...