• Havets ressurser og miljø 2005 

   Bakketeig, Ingunn; Dommasnes, Are; Føyn, Lars; Haug, Tore; Iversen, Svein A.; Røttingen, Ingolf; Svendsen, Einar; Torstensen, Else (Fisken og havet, særnummer;1-2005, Research report, 2005-05)
  • Havforskningsrapporten 2012 

   Aglen, Asgeir; Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og havet, særnummer;1-2012, Research report, 2012-03)
  • Havforskningsrapporten 2013 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2013, Research report, 2013-03)
  • Havforskningsrapporten 2014 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2014, Research report, 2014-03)
  • Havforskningsrapporten 2015 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2015, Research report, 2015)
  • Havforskningsrapporten 2016 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2016, Research report, 2016-03)
  • Havforskningsrapporten 2017 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;1 - 2017, Research report, 2017)
  • Kyst og havbruk 2009 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Bakketeig, Ingunn; Haug, Tore; Knutsen, Jan Atle; Opstad, Ingegjerd (Fisken og havet, særnummer, Research report, 2009-04)
  • Ressursoversikten 2018 

   Huse, Geir; Bakketeig, Ingunn (Fisken og Havet;6-2018, Research report, 2018)
   Her presenteres Ressursoversikten for 2018 der du kan lese om biologi, fordeling, tilstand og fiskeri for våre kommersielt viktigste bestander samt noen arter som er lite utnyttet. I foregående år var Ressursoversikten en ...