• Introgression of domesticated salmon changes life history and phenology of a wild salmon population 

   Besnier, Francois; Ayllon, Fernando; Skaala, Øystein; Solberg, Monica; Fjeldheim, Per Tommy; Andersen, Kaja Christine; Knutar, Sofie; Glover, Kevin A. (Dataset, 2022)
   This is the dataset used in Besnier et al. study "Introgression of domesticated salmon changes life history and phenology of a wild salmon population", published in Evolutionary Application.
  • Introgression of domesticated salmon changes life history and phenology of a wild salmon population 

   Besnier, Francois; Ayllon, Fernando; Skaala, Øystein; Solberg, Monica Favnebøe; Fjeldheim, Per Tommy; Andersen, Kaja Christine; Knutar, Sofie; Glover, Kevin Alan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The release of domesticated conspecifics into the natural environment, whether deliberate or accidental, has the potential to alter the genetic integrity and evolutionary trajectory of wild populations. This widespread ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2021 - Resultat frå den nasjonale forskningsplatforma i Etne 

   Andersen, Kaja Christine; Fjeldheim, Per Tommy; Aannø, William Aure; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2022 - 5, Research report, 2022)
   I 2021 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 9. april og registreringa pågjekk til 18. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i løpet av sesongen pga høg vassføring. I tilsaman 21 driftsdøgn (9% av driftstida) ...