• Introgression of domesticated salmon changes life history and phenology of a wild salmon population 

   Besnier, Francois; Ayllon, Fernando; Skaala, Øystein; Solberg, Monica Favnebøe; Fjeldheim, Per Tommy; Andersen, Kaja Christine; Knutar, Sofie; Glover, Kevin Alan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The release of domesticated conspecifics into the natural environment, whether deliberate or accidental, has the potential to alter the genetic integrity and evolutionary trajectory of wild populations. This widespread ...
  • Introgression of domesticated salmon changes life history and phenology of a wild salmon population 

   Besnier, Francois; Ayllon, Fernando; Skaala, Øystein; Solberg, Monica; Fjeldheim, Per Tommy; Andersen, Kaja Christine; Knutar, Sofie; Glover, Kevin A. (Dataset, 2022)
   This is the dataset used in Besnier et al. study "Introgression of domesticated salmon changes life history and phenology of a wild salmon population", published in Evolutionary Application.
  • PILOT 2023 Rene Vassdrag — Etnevassdraget 

   Andersen, Kaja Christine; Harvey, Alison C. (Rapport fra havforskningen, Research report, 2023)
   PILOT 2023 Rene vassdrag ble utlyst av Handelens Miljøfond i februar 2023. Målet var å rydde ulike vassdrag på vestlandet for søppel før det blir transportert ut i havet. Etnevassdraget var et av de utvalgte vassdragene, ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2021 - Resultat frå den nasjonale forskningsplatforma i Etne 

   Andersen, Kaja Christine; Fjeldheim, Per Tommy; Aannø, William Aure; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2022 - 5, Research report, 2022)
   I 2021 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 9. april og registreringa pågjekk til 18. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i løpet av sesongen pga høg vassføring. I tilsaman 21 driftsdøgn (9% av driftstida) ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2022 - Resultat frå den nasjonale forskingsplattforma i Etne 

   Andersen, Kaja Christine; Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2023 - 22, Research report, 2023)
   I 2022 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 19. april og registreringa pågjekk til 12. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i løpet av sesongen pga høg vassføring. I tilsaman 12 driftsdøgn (6% av driftstida) ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2023 - Resultat fra Fjord- og Elvelaboratoriet i Etne 

   Andersen, Kaja Christine; Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Harvey, Alison C.; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2024 - 6, Research report, 2024)
   Hovudfokus ved feltstasjonen i Etne er miljøeffektar av havbruk, som genetisk påverknad frå rømt oppdrettslaks, lakselus og virussmitte. I 2023 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 11. april og registreringa pågjekk til ...