• Investigations on demersal fish in the Barents Sea winter 2001 : detailed report 

   Aglen, Asgeir; Alvsvåg, John; Lepesevich, Yuri; Korsbrekke, Knut; Mehl, Sigbjørn; Nedreaas, Kjell Harald; Sokolov, Konstantin; Ågotnes, Per (IMR/PINRO joint report series, Research report, 2002)
   A combined acoustic and bottom trawl survey to obtain indices of abundance and estimates of length and weight at age has been carried out each winter (46 weeks in January- March) since 1981 in the Barents Sea. The target ...
  • Investigations on demersal fish in the Barents Sea winter 2002 : detailed report 

   Aglen, Asgeir; Alvsvåg, John; Drevetnyak, Konstantin; Høines, Åge S.; Korsbrekke, Knut; Mehl, Sigbjørn; Sokolov, Konstantin (IMR/PINRO joint report series, Research report, 2002)
   A combined acoustic and bottom trawl survey to obtain indices of abundance and estimates of length and weight at age has been carried out each winter (4-6 weeks in January- March) since 1981 in the Barents Sea. The target ...
  • Investigations on demersal fish in the Barents Sea winter 2002 : detailed report 

   Aglen, Asgeir; Alvsvåg, John; Drevetnyak, Konstantin; Høines, Åge S.; Korsbrekke, Knut; Mehl, Sigbjørn; Sokolov, Konstantin (IMR/PINRO joint report series, Research report, 2002)
   A combined acoustic and bottom trawl survey to obtain indices of abundance and estimates of length and weight at age has been carried out each winter (4-6 weeks in January- March) since 1981 in the Barents Sea. The target ...
  • Investigations on demersal fish in the Barents Sea winter 2003 : detailed report 

   Aglen, Asgeir; Alvsvåg, John; Halland, Tor Ivar; Høines, Åge S.; Nakken, Odd; Russkikh, Alexey; Smirnov, Oleg (IMR/PINRO joint report series, Research report, 2003)
   A combined acoustic and bottom trawl survey to obtain indices of abundance and estimates of length and weight at age has been carried out each winter (4-6 weeks in January-March) since 1981 in the Barents Sea. The target ...
  • Investigations on demersal fish in the Barents Sea winter 2004 : detailed report 

   Aglen, Asgeir; Alvsvåg, John; Høines, Åge S.; Korsbrekke, Knut; Smirnov, Oleg; Zhukova, Nathalia (IMR/PINRO joint report series, Research report, 2004)
   The main results in 2004 were: - The abundance of the 2003 and 2001 year classes of cod are poor, the 2002 and 1999 year classes are below average, while the 2000 and 1998 year classes are near average. - The abundance of ...
  • Investigations on demersal fish in the Barents Sea winter 2005 : detailed report 

   Aglen, Asgeir; Alvsvåg, John; Grekov, A.; Høines, Åge S.; Mehl, Sigbjørn; Zhukova, Nathalia (IMR/PINRO joint report series, Research report, 2005)
   A combined acoustic and bottom trawl survey to obtain indices of abundance and estimates of length and weight at age has been carried out each winter (4-6 weeks in January-March) since 1981 in the Barents Sea. The target ...
  • Investigations on demersal fish in the Barents Sea winter 2006 

   Aglen, Asgeir; Alvsvåg, John; Høines, Åge S.; Johannesen, Edda; Mehl, Sigbjørn (Fisken og havet, Research report, 2008)
   A combined acoustic and bottom trawl survey to obtain indices of abundance and estimates of length and weight at age has been carried out each winter (4-6 weeks in January- March) since 1981 in the Barents Sea. The target ...
  • Konsekvensutredning av regionale miljøvirkninger av et framtidig økende fiskeoppdrett i Norge 

   Ervik, Arne; Aure, Jan; Skjoldal, Hein Rune; Alvsvåg, John (Research report, 2005-02)
   Utredningen er laget på oppdrag fra SFT. Den gir en kortfattet vurdering av regionale (fylkesvise) miljøvirkninger av utslipp av næringssalter og organisk stoff ved økt oppdrettsaktivitet. Beregningene tar sikte på å skalere ...
  • Marinøkologiske ringvirkninger av vindmølleparker til havs 

   Steen, Henning; Nilssen, Kjell Tormod; Agnalt, Ann-Lisbeth; Alvsvåg, John; Asplin, Lars; Jelmert, Anders; Dahl, Einar; Dalen, John (Fisken og havet, Research report, 2008)
   There is an increasing need for energy. Considerable efforts are being made to develop environmentally friendly energy sources. Generating electric energy using wind turbines is one of the methods that has gained widespread, ...
  • Observasjoner av marin fauna fra fjernstyrt undervannsfarkost 

   Aksland, Magnar; Alvsvåg, John (Fisken og havet, Research report, 1991)
   A cable-operated ROV, equipped with a CIT super sensitive videocamera and a 330 kHz scanning sonar, was used in trials to observe marine fauna during three periodes in 1988 (spring, autumn and winter). The vehicle was ...
  • Utvidet grunnlagsundersøkelse av PL393 NUCULA august 2006 – februar 2007 

   Jørgensen, Lis Lindal; Olsen, Erik; Alvsvåg, John (Rapport fra havforskningen, Working paper, 2007-02)
   Det ble utført en utvidet grunnlagsundersøkelse på Nucula-prospektet september 2006. Brønnlokaliteten ble undersøkt med CTD, zooplankton-nett, fisketrål (bunn og pelagisk) og visuelle observasjoner for å kartlegge ...
  • Vannrammedirektivet 

   Alvsvåg, John; Dahl, Einar; Naustvoll, Lars-Johan (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)