• Fish welfare based classification method of ocean current speeds at aquaculture sites 

   Jónsdóttir, Kristbjörg Edda; Hvas, Malthe; Alfredsen, Jo Arve; Føre, Martin; Alver, Morten; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Oppedal, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   A major trend in marine aquaculture is to move production to more exposed sites with occasionally rough ocean current events. However, it is unclear whether fish will thrive in these extreme environments, since thorough ...
  • Ny teknologi for overvåking av oppdrettsmiljø og fiskevelferd i oppdrettsmerder. Sluttrapport for FHF prosjekt 900085 

   Aas-Hansen, Øyvind; Stien, Lars Helge; Gytre, Trygve; Tennøy, Torodd; Bjørnsen, Jan Eyolf; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Damsgård, Børge; Brataas, Ragnar; Finne, Dag Einar; Koren, Christian; Alfredsen, Jo Arve; Rikardsen, Audun H.; Kristiansen, Tore S (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Det er kjent at oppdrettsfisk som trives er god butikk, da de vil vokse fortere, være mindre utsatt for sykdom og gi bedre produktkvalitet. Samtidig stiller markedene økende krav til etisk produksjon, inklusiv dokumentasjon ...