• Opprettsfisk tilpasser seg 

      Torgersen, Thomas; Remen, Mette; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Aasjord, Anne; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S. (Havforskningsnytt;Nr. 3 - 2011, Working paper, 2011)
      Hvor godt og hvor fort oppdrettsfisk kan venne seg til miljøforandringene de utsettes for avgjør i stor grad hvor god velferd de har, uavhengig av om miljøendringene skyldes driftsrutiner eller naturlig variasjon.