• Feed utilisation in Atlantic salmon kept at fluctuating oxygen saturation. A CREATE project 

   Aas, Turid Synnøve; Remen, Mette; Oppedal, Frode; Hjertnes, Tor Johannes (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Atlantic salmon (initial weight 383 g) was kept at either stable oxygen saturation (>80%, control) or exposed to four daily drops in oxygen saturation to 70, 60 or 50% in a 68-days experiment. The fish was fed twice daily ...
  • Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marine restråstoff og marine arter 

   Vang, Birthe; Lian, Kjersti; Berntssen, Marc HG; Ørnsrud, Robin; Sele, Veronika; Solstad, Runar Gjerp; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Steinsholm, Silje; Aas, Turid Synnøve; Kokkali, Marialena; Carvajal, Ana Karina; Dragøy, Ragnhild (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksjon og ...