• Cruise report [22/11 - 3/12, 2008] 

   Vold, Aud; Breen, Mike; Hansen, Kurt; Vincent, Benoit; Zachariassen, Kristian (Toktrapport/Havforskningsinstituttet;Nr. 7 - 2009, Working paper, 2009)
  • DEGREE- Miljøvennlig bunntrålgear: Funksjonstesting av rullende bobbinser på sidegearet 

   Valdemarsen, John Willy; Zachariassen, Kristian; Skaar, Kristian; Aasen, Asbjørn (Rapport fra havforskningen, Working paper, 2007-11)
   Et gearkonsept for bunntrål basert på at bobbinser plassert langs et plategear løfter platene opp fra bunn er utviklet i prosjektet DEGREE. Dette konseptet ble funksjonstestet om bord i G.O. Sars i april 2007 (Valdemarsen ...