• A catalog of microbial genes from the bovine rumen unveils a specialized and diverse biomass-degrading environment 

   Li, Junhua; Zhong, Huanzi; Ramayo-Caldas, Yuliaxis; Terrapon, Nicolas; Lombard, Vincent; Potocki-Veronese, Gabrielle; Estellé, Jordi; Popova, Milka; Yang, Ziyi; Zhang, Hui; Li, Fang; Tang, Shanmei; Yang, Fangming; Chen, Weineng; Chen, Bing; Li, Jiyang; Guo, Jing; Martin, Cécile; Maguin, Emmanuelle; Xu, Xun; Yang, Huanming; Wang, Jian; Madsen, Lise; Kristiansen, Karsten; Henrissat, Bernard; Ehrlich, Stanislav D; Morgavi, Diego P (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background The rumen microbiota provides essential services to its host and, through its role in ruminant production, contributes to human nutrition and food security. A thorough knowledge of the genetic potential of rumen ...
  • Distinct gut metagenomics and metaproteomics signatures in prediabetics and treatment-naive type 2 diabetics 

   Zhong, Huanzi; Ren, Huahui; Lu, Yan; Fang, Chao; Hou, Guixue; Yang, Ziyi; Chen, Bing; Yang, Fangming; Zhao, Yue; Shi, Zhun; Zhou, Baojin; Wu, Jiegen; Zou, Hua; Zi, Jin; Chen, Jiayu; Bao, Xiao; Hu, Yihe; Gao, Yan; Zhang, Jun; Xu, Xun; Hou, Yong; Yang, Huanming; Wang, Jian; Liu, Siqi; Jia, Huijue; Madsen, Lise; Brix, Susanne; Kristiansen, Karsten; Liu, Fang; Li, Junhua (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background The gut microbiota plays important roles in modulating host metabolism. Previous studies have demonstrated differences in the gut microbiome of T2D and prediabetic individuals compared to healthy individuals, ...