• Comparison of organic and conventional food and food Production. Part I: Plant health and plant production 

   Sundheim, Leif; Hofsvang, Trond; Magnusson, Christer; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Brandsæter, Lars Olav; Brodal, Guro; Remberg, Siv Fagertun; Uhlen, Anne Kjersti; Andreassen, Åshild Kristine; Arukwe, Augustine; Bernhoft, Aksel; Bøe, Knut Egil; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Lassen, Jørgen Fredrik; Næss, Bjørn; Rafoss, Trond; Skåre, Janneche Utne; Sletten, Arild; Solheim, Halvor; Steffensen, Inger-Lise; Torrissen, Ole; Tronsmo, Anne Marte; Økland, Bjørn Inge; Alexander, Jan (VKM Report, Research report, 2014)
  • Food and chemical substances relevant for monitoring. Report from the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 

   Svendsen, Camilla; Amlund, Heidi; Carlsen, Monica Hauger; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Husøy, Trine; Lillegaard, Inger Therese Laugsand; Mathisen, Gro Haarklou; Medin, Anine Christine; Ørnsrud, Robin; Agdestein, Angelika; Bergh, Øivind; Bodin, Johanna; Bruzell, Ellen; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merethe; Knutsen, Helle Katrine; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Taran; Steffensen, Inger-Lise Karin; Strand, Tor A.; Velle, Gaute; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Alexander, Jan (Research report, 2022)
  • Genome editing in food and feed production – implications for risk assessment 

   Bodin, Johanna Eva; Thorstensen, Tage; Alsheikh, Muath K; Basic, Dean; Edvardsen, Rolf Brudvik; Dalen, Knut Tomas; das Neves, Carlos Gonçalo; Duale, Nur; Eklo, Ole Martin; Ergon, Åshild Gunilla; Jevnaker, Anne-Marthe Ganes; Hindar, Kjetil; Håvarstein, Leiv Sigve; Malmstrøm, Martin; Nielsen, Kaare Magne; Olsen, Siri Lie; Rueness, Eli Knispel; Sanden, Monica; Sipinen, Ville Erling; Vikse, Rose; von Krogh, Kristine; Våge, Dag Inge; Wargelius, Anna; Wendell, Micael; Yazdankhah, Siamak Pour; Alexander, Jan; Bruzell, Ellen Merete; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Agdestein, Angelika; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Husøy, Trine; Knutsen, Helle Katrine; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Steffensen, Inger-Lise Karin; Strand, Tor Arne; Velle, Gaute; Wasteson, Yngvild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) initiated this work to examine the extent to which organisms developed by genome-editing technologies pose new challenges in terms of risk assessment. This ...
  • Genome editing in food and feed production – implications for risk assessment. Opinion of the Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Bodin, Johanna Eva; Thorstensen, Tage; Alsheikh, Muath; Basic, Dean; Edvardsen, Rolf Brudvik; Dalen, Knut Tomas; das Neves, Carlos Gonçalo; Duale, Nur; Eklo, Ole Martin; Ergon, Åshild Gunilla; Jevnaker, Anne-Marthe Ganes; Hindar, Kjetil; Håvarstein, Sigve; Malmstrøm, Martin; Nielsen, Kaare Magne; Olsen, Siri Lie; Rueness, Eli Knispel; Sanden, Monica; Sipinen, Ville Erling; Vikse, Rose; von Krogh, Kristine; Våge, Dag Inge; Wargelius, Anna Sofie Troedsson; Wendell, Per Hans Micael; Yazdankhah, Siamak Pour; Alexander, Jan; Bruzell, Ellen Merete; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Agdestein, Angelika; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Husøy, Trine; Knutsen, Helle Katrine; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Steffensen, Inger-Lise Karin; Strand, Tor Arne; Velle, Gaute; Wasteson, Yngvild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Genome editing in food and feed production – implications for risk assessment. Scientific Opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Bodin, Johanna Eva; Thorstensen, Tage; Alsheikh, Muath K; Basic, Dean; Edvardsen, Rolf Brudvik; Dalen, Knut Tomas; Duale, Nur; Eklo, Ole Martin; Ergon, Åshild Gunilla; Jevnaker, Anne-Marthe Ganes; Hindar, Kjetil; Håvarstein, Leiv Sigve; Malmstrøm, Martin; Nielsen, Kaare Magne; Olsen, Siri Lie; Rueness, Eli Knispel; Sanden, Monica; Sipinen, Ville Erling; von Krogh, Kristine; Våge, Dag Inge; Wargelius, Anna; Wendell, Per Hans Micael; Yazdankhah, Siamak Pour; Alexander, Jan; Bruzell, Ellen Merete; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Agdestein, Angelika; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Husøy, Trine; Knutsen, Helle Katrine; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Steffensen, Inger-Lise Karin; Strand, Tor Arne; Velle, Gaute; Wasteson, Yngvild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) initiated this work to examine the extent to which organisms developed by genome-editing technologies pose new challenges in terms of risk assessment. This ...
  • Kunnskapsbasert innovasjon for optimal ressursutnyttelse i leppefiskeriet — Sluttrapport i prosjekt 272202 - Regionalt forskningsfond Agder 

   Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Sørdalen, Tonje Knutsen; Larsen, Torkel; Rafoss, Trond; Skiftesvik, Anne Berit (Rapport fra havforskningen;2020 - 3, Research report, 2020)
   Rensefisk benyttes for å kontrollere mengden lakselus i oppdrett av laksefisk i sjø i Norge. Behovet for rensefisk har økt markant siden 2010 på grunn av resistensutvikling mot medikamentelle behandlinger hos lakselus ...
  • Kunnskapsbehov av betydning for mattrygghet og beskyttelse av miljøet. Oppsummering fra VKMs vitenskapelige uttalelser i perioden 2016 - 2017 

   Alexander, Jan; Andersen, Lene Frost; Asare, Nana Yaa Ohene; Basic, Dean; Elvevoll, Edel Oddny; Grahek-Ogden, Danica; Hemre, Gro Ingunn; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Rafoss, Trond; Skaar, Ida; Skåre, Janneche Utne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Steffensen, Inger-Lise; Vandvik, Vigdis; Wasteson, Yngvild; Wendell, Micael (VKM report, Research report, 2018)
  • Microplastics; occurrence, levels and implications for environment and human health related to food. Scientific opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Skåre, Janneche Utne; Alexander, Jan; Haave, Marte; Jakubowicz, Ignacy; Knutsen, Helle Katrine; Lusher, Amy; Ogonowski, Martin; Rakkestad, Kirsten Eline; Skaar, Ida; Sverdrup, Line Emilie; Wagner, Martin; Agdestein, Angelika; Bodin, Johanna Eva; Elvevoll, Edel O.; Hemre, Gro Ingunn; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Husøy, Trine; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Steffensen, Inger-Lise; Strand, Tor A; Vandvik, Vigdis; Wasteson, Yngvild (VKM Report, Research report, 2019)
  • Mind the depth: The vertical dimension of a small-scale coastal fishery shapes selection on species, size, and sex in wrasses 

   Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Sørdalen, Tonje Knutsen; Larsen, Torkel; Browman, Howard; Rafoss, Trond; Albretsen, Jon; Skiftesvik, Anne Berit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Small‐scale fisheries (SSFs) tend to target shallow waters, but the depth distributions of coastal fish can vary depending on species, size, and sex. This creates a scope for a form of fishing selectivity that has received ...
  • Ranking of substances for monitoring in foods, drinks and dietary supplements - based on risk and knowledge gaps 

   Steffensen, Inger-Lise; Fæste, Christiane Kruse; Husøy, Trine; Knutsen, Helle Katrine; Mathisen, Gro Haarklou; Ørnsrud, Robin; Agdestein, Angelika; Bodin, Johanna Eva; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Velle, Gaute; Wasteson, Yngvild; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Alexander, Jan (VKM Report, Research report, 2019)
  • Research needs of importance for food safety and environmental protection as based on data gaps identified by VKM 

   Alexander, Jan; Andersen, Lene Frost; Asare, Nana Yaa Ohene; Basic, Dean; Elvevoll, Edel Oddny; Grahek-Ogden, Danica; Hemre, Gro Ingunn; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Rafoss, Trond; Skaar, Ida; Skåre, Janneche Utne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Steffensen, Inger-Lise; Vandvik, Vigdis; Wasteson, Yngvild; Wendell, Micael (VKM report, Research report, 2018)
  • Research needs of importance for food safety and environmental protection as based on data gaps identified by VKM. Summary report from VKM’s scientific opinions from 2016 to 2017 

   Alexander, Jan; Andersen, Lene Frost; Asare, Nana Yaa Ohene; Basic, Dean; Elvevoll, Edel Oddny; Grahek-Ogden, Danica; Hemre, Gro Ingunn; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Rafoss, Trond; Skaar, Ida; Skåre, Janneche Utne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Steffensen, Inger-Lise; Vandvik, Vigdis; Wasteson, Yngvild; Wendell, Micael (VKM report, Research report, 2018)
  • Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning. Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

   Alexander, Jan; Andreassen, Åshild Kristine; Elvevoll, Edel Oddny; Andersen, Lene Frost; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Iversen, Per Ole; Källqvist, Torsten; Krogdahl, Åshild; Næss, Bjørn; Rafoss, Trond; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Wasteson, Yngvild; Hemre, Gro Ingunn (VKM report, Research report, 2014)