Now showing items 21-40 of 76

  • Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter 

   Sandberg, Merete Gisvold; Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Størkersen, Kristine Vedal; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S (Research report, 2012)
   Dette forprosjektet har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte problemstillinger innen tema drift av eksponerte oppdrettslokaliteter. Eksponerte lokaliteter er her derfor å forstå som ...
  • Farmed salmonids drive the abundance, ecology and evolution of parasitic salmon lice in Norway 

   Dempster, Tim; Overton, Kathy; Bui, Samantha; Stien, Lars Helge; Oppedal, Frode; Karlsen, Ørjan; Coates, Andrew; Phillips, B. L.; Barrett, Luke T. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Sea cage fish farming is typically open to the environment, with disease transmission possible between farmed and wild hosts. In salmonid aquaculture, salmon louse Lepeophtheirus salmonis infestations cause production ...
  • Får oppdrettslaks nok oksygen? 

   Remen, Mette; Oppedal, Frode; Stien, Lars Helge; Torgersen, Thomas; Olsen, Rolf Erik (Havforskningstema;1-2013, Working paper, 2013)
  • Fish protection during fish production. Organizational conditions for fish welfare 

   Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Gismervik, Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Too many salmon die during production at Norwegian fish farms. Earlier research shows that most farmed salmon die in operations partly related to protection of the wild salmon (from salmon lice), but it is not known how ...
  • Full production cycle, commercial scale culture of salmon in submerged sea-cages with air domes reduces lice infestation, but creates production and welfare challenges 

   Warren-Myers, Fletcher; Vågseth, Tone; Folkedal, Ole; Stien, Lars Helge; Fosse, Jan Olav; Dempster, Tim; Oppedal, Frode (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Structural modification of sea cages is continually changing to counter major production issues associated with commercial salmon farming. For example, snorkels and skirts are added to cages to reduce salmon lice infestations, ...
  • Første samlerapport: Velferd for triploid laks i Nord-Norge 

   Stien, Lars Helge; Sæther, Per Anton; Kristiansen, Tore S; Fjelldal, Per Gunnar; Sambraus, Florian (Rapport fra havforskningen;2019 - 47, Research report, 2019)
   Denne rapporten tar for seg velferden til 24 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge 2014-2017. Noen av de tidlige smoltproduksjonene var kjennetegnet av lav eggkvalitet, sykdom eler andre problemer i settefiskfasen, ...
  • Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases 

   Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To obtain insight into perceptions of how fish welfare and health is governed in Norwegian aquaculture, this study investigates three conflict cases: salmon lice, pancreas disease and farm siting. Using surveys and in-depth ...
  • Hvordan står det til i merden? 

   Gytre, Trygve; Stien, Lars Helge; Oppedal, Frode (Havforskningsnytt, Working paper, 2007)
  • Hvordan unngå flytere ved heving av torskemerder 

   Korsøen, Øyvind Johan; Fosseidengen, Jan Erik; Dempster, Tim; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S. (Havforskningsnytt;Nr. 2 - 2011, Working paper, 2011)
   Oppdrettstorsk tåler en trykkreduksjon på maks 40 % dersom en skal være sikker på at svømmeblæren ikke løfter fisken til overflaten med buken i været. Etter en slik reduksjon av trykket bør det gå minst åtte timer før ...
  • Is it advantageous for Atlantic salmon to be triploid at lower temperatures? 

   Riseth, Erling; Fraser, Thomas; Sambraus, Florian; Stien, Lars Helge; Hvas, Malthe (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Marine organisms living at low temperatures tend to have larger genomes and larger cells which suggest that these traits can be beneficial in colder environments. In fish, triploidy (three complete sets of chromosomes) can ...
  • Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Svåsand, Terje; Glover, Kevin; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge (Fisken og havet;2020 - 6, Research report, 2020)
   Havforskningsinstituttet har siden 2011 gitt ut en årlig rapport for risikovurdering av miljøeffekter knyttet til norsk fiskeoppdrett. Frem til 2018 var risikorapporten både risikovurdering og kunnskapsstatus i ett. For å ...
  • Learning and anticipatory behaviour in a “sit-and-wait” predator: the Atlantic halibut 

   Nilsson, Jonatan; Kristiansen, Tore S.; Fosseidengen, Jan Erik; Stien, Lars Helge; Fernö, Anders; van den Bos, Ruud (Journal article; Peer reviewed, 2010-03)
   We studied the learning capacities and anticipatory behaviour in a “sit-and-wait” predatory fish, the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus. In Experiment 1 two groups of halibut received series of light flashes ...
  • Learning and anticipatory behaviour in a “sit-and-wait” predator: the Atlantic halibut 

   Nilsson, Jonatan; Kristiansen, Tore S.; Fosseidengen, Jan Erik; Stien, Lars Helge; Fernö, Anders; van den Bos, Ruud (Journal article; Peer reviewed, 2010-03)
   We studied the learning capacities and anticipatory behaviour in a “sit-and-wait” predatory fish, the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus. In Experiment 1 two groups of halibut received series of light flashes ...
  • Lusepåslag og velferd hos dypfôret og overflatefôret laks på lokalitet Skrubbholmen midtvinters. – Delrapport fra FHF-prosjekt 901154 «Dypelysogfôring» 

   Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Oppedal, Frode (Rapport fra havforskningen;35-2018, Research report, 2018)
  • The metabolic rate response to feed withdrawal in Atlantic salmon post-smolts 

   Hvas, Malthe; Stien, Lars Helge; Oppedal, Frode (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Feed withdrawal is a widespread practice in Atlantic salmon (Salmo salar) aquaculture to empty the gut prior to major farming operations, while certain pathogens and suboptimal environmental conditions in production cages ...
  • Minding the Gaps in Fish Welfare: The Untapped Potential of Fish Farm Workers 

   Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Gismervik, Kristine; Kristiansen, Tore S.; Osmundsen, Tonje; Størkersen, Kristine Vedal; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The welfare of farmed fish is often regarded with less concern than the welfare of other husbandry animals, as fish are not universally classified as sentient beings. In Norway, farmed fish and other husbandry animals are ...
  • Minneord [i Bergens Tidende om Jon-Erik Juell] 

   Kristiansen, Tore S.; Gytre, Trygve; Stien, Lars Helge (Others, 2007-06-23)
  • Not too slow, not too fast: water currents affect group structure, aggression and welfare in postsmolt Atlantic salmon Salmo salar 

   Solstorm, Frida; Solstorm, David; Oppedal, Frode; Olsen, Rolf Erik; Stien, Lars Helge; Fernø, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Ny teknologi for overvåking av oppdrettsmiljø og fiskevelferd i oppdrettsmerder. Sluttrapport for FHF prosjekt 900085 

   Aas-Hansen, Øyvind; Stien, Lars Helge; Gytre, Trygve; Tennøy, Torodd; Bjørnsen, Jan Eyolf; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Damsgård, Børge; Brataas, Ragnar; Finne, Dag Einar; Koren, Christian; Alfredsen, Jo Arve; Rikardsen, Audun H.; Kristiansen, Tore S (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Det er kjent at oppdrettsfisk som trives er god butikk, da de vil vokse fortere, være mindre utsatt for sykdom og gi bedre produktkvalitet. Samtidig stiller markedene økende krav til etisk produksjon, inklusiv dokumentasjon ...
  • Opprettsfisk tilpasser seg 

   Torgersen, Thomas; Remen, Mette; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Aasjord, Anne; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S. (Havforskningsnytt;Nr. 3 - 2011, Working paper, 2011)
   Hvor godt og hvor fort oppdrettsfisk kan venne seg til miljøforandringene de utsettes for avgjør i stor grad hvor god velferd de har, uavhengig av om miljøendringene skyldes driftsrutiner eller naturlig variasjon.