Select a community to browse its collections.

 • Fiskeri og bruk av rensefisk i norsk oppdrett - Kunnskapsstatus 

  Sandlund, Nina; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Jansson, Eeva; Nedreaas, Kjell Harald; Guidos, Steven; Stendal, Marthe Marie; Jørgensen, Terje; Skiftesvik, Anne Berit (Rapport fra havforskningen;2024 - 31, Research report, 2024)
  Både leppefisk og rognkjeks benyttes som rensefisk og er en av metodene som benyttes til reduksjon av lus på laksefisk. Bruk av rensefisk som avlusningsmetode i norsk havbruk økte jevnt fram til 2019, da totalt utsett av ...
 • Minstestørrelse på rensefisk ved utsett i oppdrettsnøter for å hindre rømming - Del 1: Bergnebb og små grønngylte 

  Jørgensen, Terje; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Skiftesvik, Anne Berit; Harboe, Torstein; Sistiaga, Manu; Bjelland, Reidun Marie; Kvalvik, Liz Beate Kolstad (Rapport fra havforskningen;2024 - 33, Research report, 2024)
  Rapporten beskriver hvilken minstestørrelse av bergnebb og grønngylte som må benyttes ved utsett i oppdrettsnøter med en gitt maskeåpning for å hindre rømming. Minstestørrelsene er basert på trengingsforsøk i tank og ...
 • Kunnskapsstatus – legemidler i fiskeoppdrett (2024) 

  Samuelsen, Ole; Hannisdal, Rita; Parsons, Aoife Elizabeth; Escobar, Rosa; Agnalt, Ann-Lisbeth (Rapport fra havforskningen;2024 - 25, Research report, 2024)
  Legemidler som brukes i norsk akvakultur omfatter midler mot innvollsorm, bakterier (antibakterielle midler) og lakselus. I tillegg kommer anestesi- og desinfeksjonsmidler. I denne rapporten har søkelyset vært på midler ...
 • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2024 - Fremdriftsrapport til Mattilsynet 

  Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Uglem, Ingebrigt; Tonstad, Astrid Marie; Ambjørndalen, Vegard M.; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2024 - 29, Research report, 2024)
  Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle ...
 • Continuous sound from a marine vibrator causes behavioural responses of free-ranging, spawning Atlantic cod (Gadus morhua) 

  McQueen, Kate; Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; Meager, Justin James; Skjæraasen, Jon Egil; Olsen, Esben Moland; Karlsen, Ørjan; Kvadsheim, Petter Helgevold; de Jong, Karen (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Marine vibrators are a new technology being developed for seismic surveys. These devices can transmit continuous instead of impulsive sound and operate over a narrower frequency band and at lower peak pressure than airguns, ...

View more